Spont & Spontsystem – Hyr, köp eller leasa

Spontsystem är det säkraste, snabbaste och billigaste sättet att arbeta med schaktning. Säkert för både personal och förbipasserande eftersom rasrisken elimineras, snabbt för att grävarbetet kan göras med en brantare släntlutning och billigt för att tippavgifter och transportkostnader minskar.

Bygg & VA-service är experter på spont och har skräddarsydda spontsystem för alla typer av gräv- och schaktarbeten. Alla kunder har olika preferenser och därför går det både att hyra, köpa eller leasa sitt spontsystem av Bygg & VA-service.

Varje gräv- och schaktarbete är annorlunda. Därför vill vi gärna prata mer detaljerat om ert projekt och hur en skräddarsydd lösning skulle kunna se ut. Kontakta någon av våra kunniga experter på telefon eller e-post.

Välkommen till Spont.nu – En kampanjsida från Bygg & VA-service

Är spontsystem alltid en fördelaktig lösning?

Ja, av anledningarna som nämndes ovan, är spontsystem alltid en väldigt lämplig lösning. Oberoende av jordtyp, plats eller väder kommer våra spontlådor, spontkasetter och schaktlådor att förenkla och effektivisera arbetet. Nedan finns ett räkneexempel som illustrerar en ungefärlig kostnadsbesparing vid ett typiskt schacktningsarbete.

Räkneexempel: Schaktningsarbete på bussgata

I ett arbete på en normal bussgata kan du spara cirka 7 000 kronor på varje spontkassett. Kostnadsbesparingen består mer detaljerat av minskade tippavgifter, transporter, återköp av material, tid för grävare och nya gatubeläggningar.

För att läsa mer om detta och andra exempel, samt om vilka kostnader som uppstår vid schaktning utan spontkasetter, klicka här (PDF-fil).

Våra Spontsystem

Nedan presenteras vårt utbud av spontsystem. Varje produkt har ett eget produktblad i PDF-format (kräver Acrobat Reader). Vill du tanka ner hela vår produktkatalog [PDF 28 mb] kan du göra det här.